Akcjonariat

Komunikaty dla akcjonariuszy:

 2020 
 2021 –
 2022 –


Informacje rejestrowe

Nr KRS: 0000368032
NIP: 7010103001
Regon: 141257630
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 120000,00 PLN
Adres siedziby: ul. Jana Pawła Woronicza 31/254, 02-640 Warszawa
Telefon/fax: +48 22 749 13 13