Zdzisława Domańska-Klaus

Ekonomistka z bogatym, ponad 30-letnim doświadczeniem w administracji państwowej, specjalizująca się w tworzeniu procedur z zakresu budżetowania i monitoringu finansowego. Koordynator kluczowych projektów realizowanych w ramach wsparcia UE dla Polski i pożyczek Banku Światowego, współpracujący m.in. z MPiPS, Bankiem Światowym, NIK oraz podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku polskim. Doradca, trener i konsultant wdrożeniowy ds. procesowego budowania systemów zarządzania jakością.