Naira Harutyunyan

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Uniwersytetu Państwowego w Erywaniu w Armenii oraz Stosunków Międzynarodowych i Organizacji Międzynarodowych Uniwersytetu Groningen w Holandii. Przez ponad pięć lat pracowała w Ambasadzie RP w Erywaniu jako Referent ds. politycznych w wydziale Polityczno-Ekonomicznym. Wcześniej pełniła funkcję Associate ds. migracji w projekcie reform UE/UNDP – EU Advisory Group.