Anna Bracik

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Stanford University. Posiada tytuł MBA zdobyty w Polskiej Akademii Nauk oraz certyfikat PRINCE2. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju, prowadzeniu zintegrowanej komunikacji oraz działań marketingowo-sprzedażowych. Pracowała w sektorze prywatnym (BIG4) oraz administracji rządowej. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, zarządzaniu kryzysowym i marketingu politycznym.