Projekty

Kampania public relations na rzecz premiery książki „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”

Media Rodzina (2016)

Cel (cele) działań

Promocja premiery książki „Harry Potter i Przeklęte Dziecko” .

Grupy docelowe

czytelnicy, media

Czas trwania

10.2016

Zakres prac

Agencja była odpowiedzialna za realizację działań media relations, współpracę z ambasadorami
promującymi książkę oraz opiekę nad gośćmi, mediami i blogierami podczas głównej premiery w
Warszawie.

 

Działania komunikacyjne obejmowały:

  • przygotowanie medialnej kampanii informacyjnej o premierze książki i wydarzeniach towarzyszących;
  • aranżację kontaktu i nadzorowanie bloger ów i gwiazd uczestniczących w ogólnopolskiej premierze książki w Centrum Handlowym Arkadia;
  • pozyskanie ambasadorów premiery książki – aktora Rafała Królikowskiego, blogera Rafała Masny (Abstrachuje) oraz blogerek z formacji Beksy;
  • organizację śniadania prasowego dla dziennikarzy oraz przedpremierowej prezentacji książki;
  • koordynacja i nadzór nad kontaktami z blogerami oraz mediami, w tym aranżowanie wywiadów z ambasadorami oraz przedstawicielami wydawnictwa Media Rodzina.

Efekty

  • W rezultacie działań medialnych w mediach ukazało się 3418 publikacji poświęconych premierze książki „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”.
  • Wartość ekwiwalentu reklamowego publikacji (AVE) przekroczyła 3 mln zł.