Projekty

Organizacja eventu społecznego w Sejmie RP pt. „Na zdrowie, posłowie!”

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2011)

Cel (cele) działań

Akcja miała na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa i polskich parlamentarzystów na konieczność systematycznego wykonywania badań zdrowotnych, by uniknąć w przyszłości groźnych powikłań. Celem projektu była także poprawa wizerunku środowiska pielęgniarek i położnych.

Grupy docelowe

parlamentarzyści, media

Czas trwania

21.12.2011

Zakres prac

Vision Group była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji oraz realizację wydarzanie w tym: nawiązanie współpracy z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu, logistykę związana z przystosowaniem przestrzeni parlamentu do potrzeb wydarzenia, zaproszenie parlamentarzystów oraz obsługę medialną.

Efekty

  • Akcja obaliła powszechny stereotyp, wg którego wykonanie podstawowych badań jest czasochłonne i wymaga wizyty u lekarza. Projekt wykazał polskim posłom i senatorom, a za pośrednictwem mediów społeczeństwu, iż na takie badania wystarczy zaledwie kwadrans i może je wykonać pielęgniarka.
  • Wciągu jednego dnia stanowisko pielęgniarek odwiedziło blisko 200 parlamentarzystów.
  • Przedstawicielki samorządu pielęgniarek i położnych odbyły kilkadziesiąt rozmów z politykami.
  • Uświadomiono politykom, że pielęgniarki i położne mogą̨ częściowo zastępować lekarzy, np. podczas badań i wstępnego diagnozowania.
  • Politycy deklarowali chęć poparcia postulatów samorządu pielęgniarek i położnych.