Projekty

Odsłonięcie pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy

Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich (2021)

Cel (cele) działań

Uroczyste odsłonięcie pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy z udziałem władz państwowych, promowanie wiedzy na temat historycznych postaci – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego; zwrócenie uwagi opinii publicznej na zasługi Prezydentów Wielkiej Warszawy na rzecz ludności cywilnej w czasie II wojny światowej oraz na wkład w rozwój stołecznej infrastruktury w okresie międzywojennym.

Grupy docelowe

przedstawiciele rządu RP, przedstawiciele samorządu (Urzędu m. st. Warszawy oraz Rady m. st. Warszawy), ambasadorowie zagraniczni, członkowie organizacji międzynarodowych, politycy, działacze kultury, kombatanci, artyści, przedstawiciele biznesu, media

Czas trwania

01.09.2021-10.10.2021

Zakres prac

Odsłonięcie pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy w dn. 9 października 2021 r. było zwieńczeniem kilkuletniej pracy zespołu Fundacji Kulskich oraz Vision Group, mającej na celu budowę monumentu upamiętniającego dwie zasłużone dla rozwoju stolicy Polski postaci – prezydentów miasta: Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego.

Vision Group odpowiadała za opracowanie strategii public relations i public affairs oraz koncepcji wydarzenia, w tym za całość procesu przygotowań: miejsce, program i organizację uroczystości, organizację wmurowania aktu erekcyjnego, zaproszenia gości w tym przedstawicieli administracji publicznej, przygotowanie materiałów graficznych, kontakty z partnerami i sponsorami, koordynacja współpracy dot. wojskowej asysty honorowej a także oprawę medialną oraz social mediową wydarzenia.

Efekty

  • w wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narowodwego i Sportu, ambasadorowie i przedstawiciele placówek dyplomatycznych (m. in. Ukraina, Włochy, Albania, Mołdawia, Chorwacja), przedstawiciele Urzędu miasta st. Warszawy oraz rady miasta, biznesu, polityki oraz mediów, a także powstańcy warszawscy, kombatanci i mieszkańcy stolicy;
  • współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – w trakcie uroczystości został odczytany list premiera Mateusza Morawieckiego przez ministra Jana Dziedziczaka – sekretarza stanu w KPRM oraz list wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego odczytany przez Kacpra Sakowicza – szefa gabinetu politycznego ministra;
  • współpraca z Urzędem m. st. Warszawy – podczas wydarzenia, w imieniu prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, przemówienie wygłosił Włodzimierz Karpiński –  sekretarz miasta;
  • współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, dzięki której uroczystość odsłonięcia pomnika miała oprawę wojskowej asysty honorowej;
  • podniesienie świadomości opinii publicznej na temat dokonań Prezydentów Wielkiej Warszawy – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego i ich zasług na rzecz ludności cywilnej w czasie II wojny światowej oraz ich wkładu w rozwój stołecznej infrastruktury w okresie międzywojennym;
  • zorganizowanie zapowiedzi wydarzenia w mediach tradycyjnych oraz social mediach i licznych publikacji po odsłonięciu pomnika;
  • przygotowanie i przeprowadzenie transmisji online z wydarzenia w serwisie społecznościowym Facebook, oglądanej przez setki widzów na całym świecie.

pomnik_01
pomnik_03
pomnik_02
pomnik_06
pomnik_04
pomnik_05
pomnik_07
pomnik_08
pomnik_01 pomnik_03 pomnik_02 pomnik_06 pomnik_04 pomnik_05 pomnik_07 pomnik_08