Projekty

Obsługa public relations XIII Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

Projekt pro bono (2013)

Cel (cele) działań

Promocja wydarzenia oraz zaangażowanie gości honorowych w działania medialne. Zainteresowanie osób młodych udziałem w dyskusjach organizowanych w ramach Szczytu.

Grupy docelowe

przedstawiciele rządu RP, politycy, opinia publiczna ze szczególnym uwzglę dnieniem osób młodych, media

Czas trwania

21-23.10.2013

Zakres prac

Vision Group wspierała Instytut Lecha Wałęsy – gospodarza zjazdu Noblistów w organizacji oficjalnych wydarzeń, koordynacji komunikacji z Noblistami oraz gościem honorowym – Sharon Stone, a także w zakresie media relations oraz public affairs przed imprezą oraz w jej trakcie.

Efekty

  • Do relacjonowania wydarzenia akredytowało się ponad 110 dziennikarzy.
  • Zespół Vision Group zorganizował ponad 90 wywiadów z Noblistami i gośćmi honorowymi Szczytu.
  • W rezultacie działań medialnych w mediach ukazało się ponad 2153 publikacji, w tym 737 w radio i TV.
  • Za realizację projektu Vision Group otrzymało złotą statuetkę Magellan Gold Award 2013 za najlepszą kampanię 2013 r. oraz Most Creative 2013 – nagrodę za najbardziej kreatywny projekt na świecie.
  • Projekt sklasyfikowany na 12. miejscu w rankingu 25 najlepszych kampanii komunikacyjnych na świecie, zrealizowanych w 2013 roku – TOP 25 Communication Campaigns 2013.