Projekty

Obsługa public relations I Kongresu Zdrowego Starzenia

Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia (2014)

Cel (cele) działań

Celem projektu była budowa świadomości społecznej w zakresie konieczności świadomego kształtowania strategii senioralnej dla Polski.

Grupy docelowe

politycy, samorządowcy, przedstawiciele środowisk lekarskich i naukowych, mediagrupy docelowe

Czas trwania

30-31.01.2014

Zakres prac

Vision Group była odpowiedzialna za całość procesu przygotowań do Kongresu: zaproszenia dla prelegentów, gości i uczestników, program i organizację sesji plenarnych oraz negocjacje z partnerami wydarzenia, m.in.: Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Do obowiązków Vision Group należała także logistyka związana z przystosowaniem przestrzeni muzealnej do potrzeb konferencji naukowej.

W trakcie wydarzenia firma odpowiadała za sprawny przebieg wydarzenia, jego oprawę medialną oraz obsługę gości i prelegentów: polityków, samorządowców, wybitnych lekarzy i naukowców.

Efekty

  • W trakcie dwóch dni wydarzenia odbyło się ponad 30 wywiadów z prelegentami.
  • Do udziału w Kongresie akredytowało się 53 dziennikarzy.
  • W mediach ukazało się 146 publikacji, w tym 26 w radio i TV.