Kampania public relations promująca w Polsce pisarkę Nele Neuhaus (2016)