Projekty

Inauguracja działalności Daniel Morgan Graduate School of National Security w Europie

Daniel Morgan Graduate School of National Security (2018)

Cel (cele) działań

Celem wydarzenia była inauguracja działalności w Europie Daniel Morgan Graduate School of National Security - prestiżowej amerykańskiej uczelni z siedzibą w Waszyngtonie, oferującej profesjonalne wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a także podkreślenie znaczenia roli relacji transatlantyckich w zwalczaniu terroryzmu na świecie.

Grupy docelowe

ambasadorowie, przedstawiciele rządu RP, członkowie organizacji międzynarodowych, politycy, reprezentanci uczelni wyższych o profilu wojskowym, eksperci bezpieczeństwa narodowego, studenci, media

Czas trwania

14-15.05.2018

Zakres prac

Vision Group odpowiadała za opracowanie strategii public relations i public affairs oraz koncepcji inauguracji działalności uczelni w Europie, w tym za całość procesu przygotowań do konferencji: miejsce, program i organizacja obrad okrągłego stołu i panelu dyskusyjnego, zaproszenia dla prelegentów, gości i uczestników, w tym ambasadorów oraz zagranicznych gości, a także przebieg wydarzenia i oprawę medialną.

Efekty

  • zorganizowanie dwuczęściowej konferencji, złożonej z porannych obrad okrągłego stołu w siedzibie Community of Democracies, a także wieczorny panel dyskusyjny połączony z wykładem inaugurującym oraz bankietem, zorganizowanym w siedzibie Polskiej Rady Biznesu;
  • w inauguracji działalności DMGS w Europie wzięli udział ambasadorowie kilkunastu krajów europejskich, a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych i kilkudziesięciu przedstawicieli organów administracji publicznej i biznesu, uczelni wojskowych;
  • podczas wydarzenia odczytano listy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka;
  • zainaugurowano również działalność DMGS Alumni Club zrzeszającego absolwentów programu certyfikacyjnego Daniel Morgan Graduate School of National Security.